Skip to content

Djeca u ekologiji

Projekat finansira: Grad Prijedor
Datum podnošenja: 20.07.2021. godine
Datum odobravanja: 24.08.2021. godine
Datum realizacije: 20.05.2022. godine
Odobreno sredstava: 1500,00 KM

Ovaj projekat odnosio se na kontinuirano uključivaje djece u zaštitu životne sredine, kako na području Grada Prijedora, tako i na široj regiji.

S obzirom da je za vrijeme realizacije projekta bila na snazi mjera bezbjednosti zbog pandemije virusa korona te zabrana da učenici osnovnih škola imaju vannastavne aktivnosti, a pored toga i iz razloga što je projekat djelimično odobren od strane donatora, udruženje nije bilo u mogućnosti isti realizovati u cjelosti i u planiranom roku.

U sklopu projekta dizajniran je blog za ekologiju, kojim je nadograđena web stranica www.humanitas.ba, a koji će u budućnosti biti od koristi Humanitas Timu za zaštitu životne sredine kao i posjetiocima bloga.

Odgovorna osoba za ovaj projekat je Kristina Kajiš, diplomirani ekolog,  Koordinator tima za zaštitu životne sredine UG ”Humanitas.

LINKOVI: