Skip to content

Humanitas na Prvom sajmu filantropije u Bosni i Hercegovini

  • VIJESTI

Na dvodnevnom Malom sajmu filantropije, održanom 22. i 23. juna 2023. godine u hotelu Hils, u Sarajevu, učestvovale su 22 organizacije i fondacije iz cijele Bosne i Hercegovine, a među njima i UG Humanitas, kao organizacija kojoj je filantropija osnovno sredstvo za rad.

Našu organizaciju predstavljao je petočlani tim: Aleksandar Došenović, predsjednik, Kristina Kajiš, koordinator tima za zaštitu životne sredine, David Matić, koordinator tima omladinske organizacije i članovi Predrag Kajkut i Miloš Došenović.

Predstavnici UG Humanitas promovisali su rad naše organizacije, razmijenili iskustva i informacije sa ostalim učesnicima te pronašli nove partnerske organizacije sa kojima je već dogovorena saradnja i zajedničko djelovanje u inovativnim filantropskim aktivnostima.

USAID Snaga lokalnog Projekta, koji provodi Udruženje Mreža za izgradnju mira je jačanje lokalnih zajednica te ima za cilj revitalizaciju lokalnih zajednica i razvoj multisektorske saradnje između svih društvenih aktera.

Kroz pomoć i podršku zajednicama u BiH, USAID Snaga lokalnog nastoji razviti kapacitete koji će omogućiti održivi rast, povećati građanski angažman i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa.

Snaga lokalnog je petogodišnji program Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).Više informacija dostupno je na web stranici www.snagalokalnog.ba