Skip to content

Obezbijeđena balirka za porodicu Štrbac iz Bosanske Krupe

  • VIJESTI

U akciji koju smo pokrenuli krajem prošle godine, predmet donacije bila je mašina za baliranje sijena, koja je za porodicu Štrbac potrebna radi lakšeg rada i pripreme hrane za stoku.

Nada i MIle Štrbac, sa ćerkom i tri sina žive od poljoprivrede i stočarstva u mjestu Vranjska u Bosanskoj Krupi.

Nadu i Milu Štrbac upoznali smo 2021. godine tako što su se javili našoj organizaciji putem FB kada smo pokrenuli akciju za izgradnju mini farme koza, za porodicu Kadić iz Bosanske Krupe, a kada su dobrovoljno pristali da svojim radom učestvuju u humanitarnoj akciji za pomoć svojim sugrađanima Aneli, Ajdinu i Senadu Kadić iz mjesta Bosanska Otoka.

Cijeneći trud i humanost ovih divnih ljudi, Humanitas je pokrenuo akciju za podršku samoodrživosti i ovog domaćinstva,  prikupljanjem novčanih sredstava, radi kupovine mašine za baliranje sijena, kako bi porodica Štrbac lakše mogla pripremati zalihe hrane za stoku u svojoj mini farmi.

Zahvaljujući članovima i simpatizerima naše organizacije, obezbijedili smo novčana sredstva u ukupnom iznosu od 3.400,00 KM te organizovali kupoprodaju i prevoz balirke iz Cazina na adresu domaćinstva Štrbac.

Značajnu podršku u ovoj akciji imali smo od gradonačelnika Bosanske Krupe, gospodina Armina Halitovića, koji je bio i predlagač za pokretanje akcije za izgradnju štale i kupovinu alpskih koza porodici Kadić iz Bosanske Otoke, pri čemu smo takođe imali njegovu izdašnu podršku.

Ova akcija doprinijeće samoodrživosti domaćinstva Štrbac, jer će lakše obezbijediti sijeno za svaku narednu zimu i na taj način sticati mogućnosti za povećanje broja grla u ovčarstvu, što u budućnosti može rezultirati osnivanjem farme ovaca većih kapaciteta. Samim tim, ovo domaćinstvo bi, iz statusa “u porebi”, prešlo u status domaćinstva koje ima stabilnu samoodrživost, odnosno mogućnost da pomogne drugima u potrebi, a što je za našu organizaciju krajnji cilj, kada je riječ o akcijama ovog tipa.

U samom odabiru balirke, a u skladu sa mogućnostima naše organizacije, učestvovao je Mile Štrbac, koji je odabrao mašinu odgovarajuću terenu zemljišta koje obrađuje te smatra da će ova mašina, uprkos tome što nije nova, uz redovno održavanje i pravilnu upotrebu biti svrsishodna, jer je očuvana i funkcionalna.

Dana 31.07.2023. godine porodicu Štrbac posjetili su: Aleksandar Došenović predsjednik udruženja, David Matić koordinator tima omladinske organizacije, Emir Delić povjerenik članstva Unsko-sanskog kantona, Marinko Kljajić povjerenik članstva opštine Ribnik te članovi: Hasan Semanić, Vasilije Kljajić, Predrag Kajkut i Milomir Vučić.

U predivnom ambijentu i opuštenom druženju, razgovarali smo sa članovima porodice Štrbac i drugim mještanima Vranjske, prilikom čega su zaključili da na području ovog sela postoje izuzetno povoljni uslovi za razvoj stočarstva i poljoprivrede, ali da sve mještane ovog kraja prati problem nedostatka vode, jer ova domaćinstva nisu priključena na vodovodnu mrežu. Oskudica vode ne predstavlja prepreku samo za poljoprivrednu proizvodnju i stočarstvo, već i za pitku vodu i druge potrebe pa su ovi mještani prinuđeni da se snalaze na razne načine i da dovoze vodu iz drugih područja, što im svakodnevno oduzima i vrijeme i novac, a samim tim, u ozbiljnoj mjeri otežava život dostojan čovjeka.

S ciljem poboljšanja standarda života mještanima ovog prelijepog krajiškog sela, njihovog ostanka i opstanka, u skorom periodu planiramo prikupiti sve korisne informacije u svrhu pokretanja inicijative za stvaranje potrebnih tehničkih uslova radi priključenja njihovih domaćinstava na gradsku vodovodnu mrežu i sigurni smo da ćemo za ovu inicijativu takođe imati podršku rukovodstva Grada Bosanska Krupa kao i drugih nadležnih organa te ovaj ozbiljan problem što prije riješiti.

LINKOVI: