Skip to content

Osnovano Predstavništvo UG “Humanitas” u Srbiji

  • VIJESTI

Zahvaljujući našim članovima iz Srbije, vrijednim i vijernim ljudima koji uporno rade na razvijanju naše organizacije, osnovali smo zvanično Predstavništvo udruženja građana “Humanitas” u Srbiji, sa sjedištem u Novom Sadu, Ulica Kosovska broj 1.

Lice ovlašteno za zastupanje predstavništva je Ljubomir Subotin, potpredsjednik UG “Humanitas”.

Ovo predstavništvo danas ima 19 aktivnih članova, a kao jedan od prvih zadataka biće razvoj mreže članstva na cijelokupnom području Srbije, od Vojvodine do Kosova i Metohije.

Cijeneći iskrenu volju i trud naših članova u Srbiji, sigurni smo da ćemo u skoroj budućnosti aktivirati značajan broj članova te da ćemo sve ciljeve i djelatnosti, koje uveliko ostvarujemo na području Bosne i Hercegovine, uspješno ostvarivati i na području Republike Srbije.

Svi simpatizeri sa područja Srbije, koji su zainteresovani za pristup našem članstvu i svi koji žele dati doprinos u humanosti i drugim aktivnostima našeg udruženja, mogu nas kontaktirati putem e-mail adresa: srbija@humanitas.ba i info@humanitas.ba