Skip to content

Podržimo porodicu Guteša iz Banje Luke

  • VIJESTI

UG Humanitas pokreće akciju prikupljanja dobrovoljnih priloga za formiranje mini farme za koke nosilje, kao podršku za samoodrživost domaćinstva porodice Guteša iz Banje Luke.

Na 39. redovnoj sjednici upravnog odbora, održanoj dana 27.10.2023. godine, usvojena Odluka o pokretanju akcije za samoodrživost domaćinstva Guteša iz Kuljana u Banjoj Luci.

Dana 19.06.2021. godine, na prijedlog porodice Despinić, porodicu Guteša posjetili su: Aleksandar Doošenović, predsjednik udruženja, Milan Vavan, koordinator za članstvo iz Austrije i Jelena Đurđević iz Tima za marketing.

Prilikom posjete, ovoj porodici uručili smo veš mašinu i električni šporet, vrijednosti cca 500 KM, koje je donirao Milan Vavan, koordinator za članstvo iz Austrije.

U razgovoru sa članovima ovog domaćinstva, a u cilju postizanja samoodrživosti, svi su se složili da im obezbijedimo koke nosilje i da im izgradimo prostor u kom će ih smjestiti te da su zainteresovani da proizvode domaća konzumna jaja i da kroz prodaju konzumnih jaja pojačaju kućni budžet, odnosno da postignu samoodrživost domaćinstva.

Zbog velikog broja akcija za liječenje koje su se nizale iz mjeseca u mjesec, kao i zbog akcija za samoodrživost koje su se odvijale sporim tempom, iz niza nepredviđenih razloga, (Jalići i Kadići), ovu akciju, za porodicu Guteša, nismo pokrenuli 2021. godine, kao što nam je bio plan.

Ova akcija traje od 08.11.2023. godine pa do prikupljanja sredstava u vrijednosti od minimalno 3000 KM (u novcu ili potrebnim materijalima: žica, krovni lim, daska… hrani za koke i kokama).

Za provođenje ove akcije možemo dati učešće pozivom na humanitarni broj 17069, sa cijenom poziva 1 KM, a pozivi su mogući prema svim telekom operaterima u Bosni i Hercegovini: M:tel, BH Telecom, HT Eronet, kao i uplatama na žiro račun UG „Humanitas“ broj 5551000062303262 kod ”Nova Banka“ a.d. Banja Luka, dok je za uplate iz inostranstva dostupan Paypal – paypal@humanitas.ba sa naznakom “za porodicu Guteša”

Nakon provedene akcije, objavićemo vijest o provedenoj akciji, sa fotografijama i drugim korisnim informacijama.

LINKOVI: