Skip to content

porodica Štrbac

Akcija podrške za samoodrživost domaćinstva Štrbac

UG Humanitas pokrenuo je akciju za podršku samoodrživosti domaćinstva porodice Štrbac iz mjesta Vranjska u Bosanskoj Krupi,  prikupljanjem novčanih sredstava, radi kupovine mašine za baliranje sijena, kako bi ova porodica mogla lakše pripremati zalihe hrane za stoku u svojoj mini farmi