Skip to content

UDRUŽENJE „HUMANITAS“ AKTIVNO I U PRIJEDORU – POČELA REALIZACIJA PROJEKTA „JEDAN PLES – JEDAN ZALOGAJ – JEDAN OSMIJEH“

  • VIJESTI

Udruženje „Humanitas“ početkom avgusta započelo je realizaciju projekta interesantnog naziva „Jedan ples-jedan zalogaj – jedan osmijeh”. Projekat se tiče afirmacije i razvoja omladinske populacije na području Grada Prijedora.

Zamišljeno je da kroz projektne aktivnosti 30 mladih osoba starosti od 15 do 25 godina prođu jednodnevne radionice iz oblasti psihološkog savjetovanja i radionicu iz oblasti nutricionizma. Prva radionica se prije svega odnosi na upoznavanje mladih kako da aktivno provode svoje slobodno vrijeme u cilju veće fizičke i socijalne aktivnosti. Druga obuka predviđa upoznavanje mladih sa principima zdrave ishrane i odnosa zdrave ishrane sa našom fizičkom aktivnošću i raspoloženjem. Nakon ovih obuka, mladi će proći tromjesečnu obuku škole plesa, na kojoj će pored savladavanja plesnih i ritmičkih vještina konzumirati namirnice po napravljenom planu od strane nutricioniste. Za ovu vrstu obuke biće obezbijeđena i tehnička pomagala.

Specifični ciljevi projekta su:

1) Razviti psiho-socijalne i kognitivne metode i tehnike mladih u Prijedoru u cilјu povećanja nivoa praktikovanja zdravih stilova života i

2) Stvoriti uslove i proširiti obuhvat korisnika za povećanu fizičku aktivnost i zdraviju ishranu mladih u Prijedoru.

Očekivani rezultati su definisani na način da su:

1) Mladi upoznati o značaju fizičke aktivnosti i zdravije ishrane za mentalno zdravlje i

2) Omogućeni uslovi za efikasniju i zdraviju obuku 30 novih polaznika škole plesa.

Period realizacije projekta je 6 mjeseci, od avgusta 2023. godine do januara 2024. godine.

Za sve dodatne informacije vezane za implementaciju projektnih aktivnosti, možete se obratiti koordinatoru projekta – Dalibor Ljuboja, na broj tel. 065 930 492 ili e-mail: projekti@humanitas.ba

Javni pozivi za izbor učesnika obuka i nabavku roba i usluga, takođe će biti objavljivani na sajtu i facebook profilu udruženja.

Projekat „Jedan ples-jedan zalogaj-jedan osmijeh“ realizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku Grada Prijedora.

Više informacija o samom projektu ReLOaD2 možete vidjeti na linku  ovdje