Skip to content

UG Humanitas na Rusko – Balkanskom međunarodnom savjetu u Moskvi

  • VIJESTI

Koordinator članstva Ruske Federacije, David Matić, učestvovao je u Rusko – Balkanskom međunarodnom savjetu u Moskvi. Matić koji trenutno boravi i studira u Moskvi, pozvan je da učestvuje na međunarodnom savjetu koji je okupio predstavnike raznih sektora iz Ruske Federacije i zemalja Balkana.

Ovu priliku je iskoristio da predstavi našu organizaciju, ali i da ukaže na korake koje je neophodno sprovesti kako bi se saradnja nevladinih sektora između zemalja Balkana i Rusije poboljšala.

Pored toga Matić je započeo i sa širenjem članstva na teritoriji Ruske Federacije kao i sa skupljanjem neophodne dokumentacije i informacija koje bi omogućile otvaranje predstavništva naše organizacije u Rusiji. Matić zajedno sa svojim timom u Rusiji, poštujući i prateći statut naše organizacije teži ka daljem širenju i napredovanju iste.