Skip to content

Za Azeminu Vedanović iz Cazina na transfuziji u Banjoj Luci

Za Azeminu Vedanović iz Cazina na transfuziji u Banjoj Luci
Početak akcije: 18.07.2021. godine
Završetak akcije: 20.07.2021. godine
Obezbijeđeno 3 doze krvi

Na poziv člana ‘’Humanitas’’ iz Cazina, putem društvenih mreža i putem telefona, pozvali smo naše članove i simpatizere sa područja grada Banja Luka da hitno daruju krv za Azeminu Vedanović iz Cazina.

‘’Potrebne 3 doze krvi – bilo koja krvna grupa.
Krv možete dati u transfuziološkoj službi Banja Luka radnim danom od 7 do 14 časova.
Sa naznakom: za Azeminu Vedanović iz Cazina
Operacija noge u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”.
Molimo dobrovoljce da nam se jave, nakon što  daruju krv, kako bismo mogli obustaviti poziv kad se obezbijede potrebne 3 doze krvi za Azeminu.’’

Humanitas krv za Azeminu Vedanović iz Cazina

Zahvaljujući našim članovima i simpatizerima, krv je obezbijeđena u roku od dva dana.

LINKOVI: