Skip to content

Za uklanjanje deponije Banja Luka (Barlovci)

Inicijativa podnesena: 22.04.2021. godine
Inicijativa realizovana:                       
Rezultat: inicijativa nije realizovana – (djelimično podržana)

Humanitas ekologija – inicijativa deponija Barlovci Banja Luka

Povodom obilježavanja Svjetskog dana planete Zemlje,  22.04.2021. godine, na osnovu odluke predsjednika broj: OP – 13/21 po prijedlogu stanovnika Barlovaca, izvršili smo obilazak mjesta za koje tvrde da se na istom nalazi deponija, a koja se kontinuirano godinama širi i predstavlja ekološku katastrofu.

Humanitas ekologija – inicijativa deponija Barlovci Banja Luka
Humanitas ekologija – inicijativa deponija Barlovci Banja Luka

Tom prilikom izvršili smo analizu terena, fotografisali sporne lokacije i ocijenili da naše udruženje nema dovoljne kapacitete (u smislu dovoljnog broja volontera i potrebne mehanizacije) za pokretanje akcije čišćenja deponije, kako bismo istu uklonili i zaštitili životnu sredinu.

Humanitas ekologija – inicijativa deponija Barlovci Banja Luka
Humanitas ekologija – inicijativa deponija Barlovci Banja Luka

Istog dana podnijeli smo inicijativu Odjeljenju komunalne policije Banja Luka.

Humanitas ekologija – inicijativa deponija Barlovci Banja Luka
Humanitas ekologija – inicijativa deponija Barlovci Banja Luka

Dana 17.05.2021. godine primili smo odgovor od strane Odjeljenja komunalne policije Banja Luka

‘’IDEMO DALJE, DA ZAJEDNO MIJENJAMO SVIJET NA BOLJE!!!
Zahvaljujemo komunalnoj policiji Banja Luka za izvršen posao po našoj inicijativi.
Uskoro očekujemo odgovore i od drugih nadležnih službi, o čemu ćemo vas blagovremeno obavijestiti.’’

Humanitas ekologija – inicijativa deponija Barlovci Banja Luka

Dana  19.05.2021. godine primili smo odgovor i od Odjeljenja za inspekcijske poslove Banja Luka

‘’Ovim putem želimo od srca da zahvalimo  Ekološkoj inspekciji GU BL na brzom djelovanju.
To pokazuje da GU i njeni ekološki inspektori rade na rješavanju problema građana.
Promjene kreću od nas, a ukoliko ih pokrenemo, uvijek ćemo naići na dobre ljude koji su spremni da kvalitetno obave svoj posao.’’

Humanitas ekologija – inicijativa deponija Barlovci Banja Luka

Obje nadležne službe u svojim dopisima obavijestile su nas da je, u vezi ove inicijative, o stanju deponije obaviješteno Odjeljenje za komunalne poslove GU Banja Luka.

Humanitas ekologija – inicijativa deponija Barlovci Banja Luka

Po posljednjim informacijama sa terena, koje smo primili dana 19.09.2022. godine, ova deponija se i dalje širi.

U vezi uklanjanja i sprečavanja širenja deponije Odjeljenje za komunalne poslove GU Banja Luka još uvijek nije preduzelo nikakve mjere, niti nas je obavijestilo o razlozima nepostupanja.

LINKOVI: