Skip to content

Inicijativa za pomoć starici Mari Ćurguz

Inicijativa podnesena: 24.02.2024. godine

Tim za pravna pitanja Udruženja građana “Humanitas” službeno je pokrenuo inicijativu za pružanje pomoći Mari Ćurguz, 83-godišnjoj starici koja živi u Hašanima, opština Krupa na Uni. Mara se nalazi u teškoj situaciji, sama, bolesna i bez ikakve socijalne podrške.

Prema informacijama dobijenim od strane člana naše organizacije, ona je, navodno, u nekoliko navrata tražila pomoć od nadležnih službi za rad sa socijalno ugroženim licima, ali joj je odbijena pomoć zbog posjedovanja jedne krave. Mara je imala i ćerku koja je preminula, a jedinu podršku ima od sina koji živi u Srbiji.

Tim za pravna pitanja Udruženja “Humanitas” analizirao je Marinu molbu, koju nam je poslala 17.02.2024. godine i njenu situaciju te utvrdio osnov za pokretanje inicijative kako bi joj se osigurala neophodna socijalna pomoć, odnosno novčana naknada, koja joj pripada u skladu sa zakonom. Smatramo da je od suštinskog značaja pružiti podršku starici koja živi u skromnim uslovima, bez dovoljno sredstava za osnovne potrebe.

Inicijativa uključuje formalni zahtjev upućen nadležnim organima opštine Krupa na Uni, s ciljem pokretanja procesa ocjene i odobrenja novčane pomoći za Maru Ćurguz. Tim za pravna pitanja UG Humanitas će pružiti svu potrebnu dokumentaciju i podršku kako bi se brzo i efikasno riješila situacija ove bespomoćne starice.

Udruženje “Humanitas” poziva sve zainteresovane pojedince, organizacije i institucije da podrže ovu humanitarnu inicijativu i doprinesu poboljšanju životnih uslova Mare Ćurguz, kao i svih drugih građana koji se nalaze u ovakvoj situaciji.