Skip to content

mobilizacija resursa

Mobilizacija resursa – ključna komponenta razvoja NVO sektora

Uspješno održan trening “Mobilizacija Resursa” u Sarajevu. U sklopu Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE, održan je trodnevni trening pod nazivom “Mobilizacija Resursa” s ciljem jačanja i unaprjeđenja organizacijskih kapaciteta nevladinih organizacija (NVO) u Bosni i Hercegovini. Trening je okupio predstavnike NVO sektora iz cijele… Read More »Mobilizacija resursa – ključna komponenta razvoja NVO sektora