Skip to content

Mobilizacija resursa – ključna komponenta razvoja NVO sektora


Uspješno održan trening “Mobilizacija Resursa” u Sarajevu.

U sklopu Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE, održan je trodnevni trening pod nazivom “Mobilizacija Resursa” s ciljem jačanja i unaprjeđenja organizacijskih kapaciteta nevladinih organizacija (NVO) u Bosni i Hercegovini. Trening je okupio predstavnike NVO sektora iz cijele zemlje, posebno fokusirajući se na korisnike grantova USAID/INSPIRE-a, ali i druge zainteresovane organizacije civilnog društva. Program provodi Institut za razvoj mladih KULT.

Ova inicijativa ima za krajnji cilj poboljšati zaštitu prava građana i građanki koji su nedovoljno zastupljeni u javnosti. Aktivnosti treninga su planirane kako bi unaprijedile znanja i vještine ljudskih potencijala u vezi s prikupljanjem sredstava, što će doprinijeti financijskoj stabilnosti i održivosti organizacija civilnog društva.

Trening Mobilizacija resursa zauzima važno mjesto u organizacijama civilnog društva, prepoznajući ga kao neophodan segment koji zahtijeva pažljivo planiranje, kontinuirano praćenje i evaluaciju. S obzirom na usko povezivanje ove oblasti s finansijskom stabilnošću organizacija, trening je posebno usmjeren na unaprjeđenje znanja i vještina u prikupljanju sredstava.

Ciljevi treninga obuhvataju jačanje opšteg znanja o mobilizaciji resursa, bolje razumijevanje procesa i metoda prikupljanja sredstava, te poboljšanje odnosa prema različitim donatorima i izvorima finansiranja. Posebna pažnja posvećena je potrebi kontinuiranog planiranja fundraising aktivnosti, promovišući strateški pristup umjesto ad-hoc pristupa ukupnom planiranju unutar organizacija.

Na treningu su učestvovali predstavnici različitih NVO-ova širom Bosne i Hercegovine. Tokom trodnevnog programa, učesnici su imali priliku predstaviti rad svojih organizacija, razmijeniti iskustva i informacije te aktivno učestvovati u radionicama koje su vodili vrhunski profesori.

Među učesnicima treninga bio je i Aleksandar Dosenović, predsjednik Udruženja građana Humanitas iz Banja Luke. Njegovo prisustvo doprinijelo je raznolikosti iskustava i perspektiva na treningu, naglašavajući važnost saradnje i dijaloga među NVO iz različitih dijelova zemlje.

Trening Mobilizacija resursa održan je u prostorijama hotela Hills u Sarajevu, pružajući učesnicima inspirativno okruženje za učenje, razmjenu ideja i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini.