Skip to content

Radovan Kljujić

Uspostavljena saradnja sa Crvenim krstom Regensburg

  • VIJESTI

BRK Regensburg otvorio je vrata saradnje za UG Humanitas, kroz podršku u donacijama za korisnike u Bosni i Hercegovini. Predstavnici UG Humanitas, Aleksandar Došenović, predsjednik i Radovan Kljujić, predsjednik upravnog odbora UG Humanitas, boravili su u Regensburgu, u posjeti partnerskoj organizaciji “Humanitäre Hilfe BRK Regensburg”.… Read More »Uspostavljena saradnja sa Crvenim krstom Regensburg