Skip to content

Road Map of Social Enterprises

Mapa puta socijalnih preduzeća

  • VIJESTI

Drugi međunarodni trening u okviru projekta “Road Map of Social Enterprises” održan je od 25. do 31.05.2023. godine u Skoplju, Makedonija. Članovi osam organizacija iz osam različitih zemalja Zapadnog Balkana, stekli su dragocjeno iskustvo o socijalnom (društvenom) preduzetništvu. U ime UG Humanitas, na ovom treningu… Read More »Mapa puta socijalnih preduzeća