Skip to content

pomoc za lijecenje

Pomozimo Dušanu Vukoviću iz Prijedora

  • VIJESTI

Početak akcije: 14.08.2023. godineZavršetak akcije: 31.08.2023. godine Prilikom neformalnih razgovora sa građanima Prijedora, došli smo do informacije da napodručju grada Prijedora živi Dušan Vuković, koji je stariji od 70 godina, koji je teškibolesnik, sa niskim primanjima penzije, u izuzetno teškim životnim uslovima sa sinom. „Čika… Read More »Pomozimo Dušanu Vukoviću iz Prijedora