Skip to content

porodica Guteša

Podržimo porodicu Guteša iz Banje Luke

  • VIJESTI

UG Humanitas pokreće akciju prikupljanja dobrovoljnih priloga za formiranje mini farme za koke nosilje, kao podršku za samoodrživost domaćinstva porodice Guteša iz Banje Luke.