Skip to content

Inovativnim poslovnim idejama do smanjenja nezaposlenosti

  • VIJESTI

U prostorijama Privredne komore Republike Srpske, 26.04.2023. održan je informativni sastanak koji je ujedno bio i prezentacija projekta „Challenge to Change“ (3. ciklus) za mala i srednja preduzeća sa područja Banje Luke. Koordinator tima za pokretanje proizvodnje, tehnolog Petar Savić, učestvovao je na ovom sastanku kako bi se u ime UG Humanitas informisao o samom projektu i prilikama koje se nude.

Cilj UG Humanitas je pokretanje proizvodnje i trenutno smo aktivirali sve timove radi osposobljavanja i stručnog usavršavanja u tom polju sa fokusom na inovacije u proizvodnji i modernom poslovanju. Polažemo nadu u Tim za pokretanje proizvodnje koji će biti osnovna pokretačka poluga našeg društvenog preduzeća “Humanitas socijalno preduzetništvo” d.o.o.

Našim radom nastojaćemo da na tržište plasiramo proizvode ili usluge koje mogu dovesti do povećanja konkurentnosti, smanjenja nezaposlenosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH.

Projekt Challenge to Change 3.0 je trogodišnji projekt koji će se realizovati kroz 4 javna poziva ukupne vrijednosti 3 miliona EUR, koji finansira Švedska. Projekt implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća EDA, Banja Luka. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska.