Skip to content

Podrška Udruženju “DIABET no1”

Podrška Udruženju “DIABETno1”
Početak akcije: 28.09.2022. godine
Završetak akcije: 28.09.2022. godine
Ukupno obezbijeđeno sredstava: 170,00 KM

Udruženje osoba oboljelih od dijabetesa “DIABETno1” od 2017. godine djeluje na teritoriji Republike Srpske i pruža podršku oboljelima i njihovim porodicama.

Nedavno je održan okrugli sto “Za život sa manje boli” gdje su članovi UG “DIABETno1” dobili na poklon knjigu “Mi i drugi” koju je napisala Jelisaveta Fotić, koja obrađuje temu borbe protiv diskriminacije i drugih oblika stigme kod dijabetesa.

UG Humanitas, kome je jedan od ciljeva poboljšanje zdravstvene i socijalne zaštite svih kategorija stanovništva, doniralo je novčana sredstava za štampanje ove knjige i na taj način, skromnom donacijom, podržalo rad ovog partnerskog udruženja.