Skip to content

Aleksandar Došenović

Uspostavljena saradnja sa Crvenim krstom Regensburg

  • VIJESTI

BRK Regensburg otvorio je vrata saradnje za UG Humanitas, kroz podršku u donacijama za korisnike u Bosni i Hercegovini. Predstavnici UG Humanitas, Aleksandar Došenović, predsjednik i Radovan Kljujić, predsjednik upravnog odbora UG Humanitas, boravili su u Regensburgu, u posjeti partnerskoj organizaciji “Humanitäre Hilfe BRK Regensburg”.… Read More »Uspostavljena saradnja sa Crvenim krstom Regensburg

Socijalno preduzetništvo – alat za smanjenje stope siromaštva

U organizaciji udruženja Mreža za izgradnju mira, pod pokroviteljstvom USAID, u Sarajevu, 1. i 2. juna 2023. godine održan je dvodnevni trening i mentorstvo za članice Mreže za izgradnju mira na temu “Socijalno (društveno) preduzetništvo” UG “Humanitas” i društveno preduzeće “Humanitas socijalno preduzetništvo” d.o.o. na… Read More »Socijalno preduzetništvo – alat za smanjenje stope siromaštva