Skip to content

Dušan Vuković

Humanitarni štand u Prijedoru

Članovi UG Humanitas do kraja oktobra biće u Prijedoru na platou kod sata ispred RK Patrija kako bi promovisali humanitarne akcije koje su u toku. Aktivnosti provodi Borislav Veselinović sa ostalim članovima tima omladinske organizacije UG Humanitas i simpatizerima. Građani se interesuju za naš rad… Read More »Humanitarni štand u Prijedoru

Pomozimo Dušanu Vukoviću iz Prijedora

  • VIJESTI

Početak akcije: 14.08.2023. godineZavršetak akcije: 31.08.2023. godine Prilikom neformalnih razgovora sa građanima Prijedora, došli smo do informacije da napodručju grada Prijedora živi Dušan Vuković, koji je stariji od 70 godina, koji je teškibolesnik, sa niskim primanjima penzije, u izuzetno teškim životnim uslovima sa sinom. „Čika… Read More »Pomozimo Dušanu Vukoviću iz Prijedora