Skip to content

Za intervenciju na srcu u Italiji Marka Šumatića (2010) iz Doboja

Za intervenciju na srcu u Italiji Marka Šumatića (2010) iz Doboja
Početak akcije: 11.04.2021. godine
Završetak akcije: 30.04.2021. godine
Pomoć uplaćivana na račun Vanje Šumatić

Na osnovu odluke Predsjednika UG Humanitas broj OP-10/21 od dana 11.04.2022. uključili smo
se u pomoć porodici Šumatić, radi prikupljanja pomoći Marku Šumatiću iz Doboja za hiruršku
intervenciju na srcu i Italiji.

Akcija je pokrenuta putem društvenih mreža, objavom apela da se uplata pomoći usmjerava na
račune Vanje Šumatić:

  • domaći račun: 5675415900086308
  • za ino uplate: BA395675415413331481 , SWIFT CODE SABRBA2B;
Marko Šumatić

LINKOVI:

Pomozimo da Marko Šumatić ode na liječenje u Italiju – olovka.info
Pomozimo da Marko Šumatić ode na liječenje u Italiju – tvk3.info