Skip to content

UDRUŽENJE „HUMANITAS“ USPJEŠNO PRIVODI KRAJU PROJEKAT „JEDAN PLES – JEDAN ZALOGAJ – JEDAN OSMIJEH“

Udruženje „Humanitas“ je u završnoj fazi implementacije projekta „Jedan ples-jedan zalogaj – jedan osmijeh, a koji je započet u avgustu 2023. godine.

Pored završenih radionica iz oblasti psihološkog savjetovanja i nutricionizma, zahvaljujući ovom projektu održava se i škola plesa za učesnike. Uporedo praktikuje se i priprema zdravih obroka koje mladi spremaju u toku obuke iz plesa. Takođe, kroz projekat je nabavljena i muzička oprema za izvođenje ove obuke, ali i oprema za cijeđenje i pripremu voća i povrća. U cilju medijske promocije izvršena je i dodjela deset promotivnih tabli prodavnicama zdrave ishrane na području grada Prijedora. Do kraja januara ove godine planirana je i organizacija završnog događaja povodom kraja svih projektnih aktivnosti.

Specifični ciljevi projekta su>
1) Razviti psiho-socijalne i kognitivne metode i tehnike mladih u Prijedoru u cilјu povećanja nivoa praktikovanja zdravih stilova života i
2) Stvoriti uslove i proširiti obuhvat korisnika za povećanu fizičku aktivnost i zdraviju ishranu mladih u Prijedoru.

Očekivani rezultati su definisani na način da su:
1) Mladi upoznati o značaju fizičke aktivnosti i zdravije ishrane za mentalno zdravlje i
2) Omogućeni uslovi za efikasniju i zdraviju obuku 30 novih polaznika škole plesa.

Projekat „Jedan ples-jedan zalogaj-jedan osmijeh“ realizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku Grada Prijedora.

Više informacija o samom projektu ReLOaD2 možete vidjeti na linku  ovdje