Skip to content

Završen projekat: “JEDAN PLES – JEDAN ZALOGAJ – JEDAN OSMIJEH”

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2,
finansiranog od strane Evropske unije (EU) i implementiranog od strane Razvojnog programa
Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku Grada Prijedora, UG Humanitas s uspjehom je
realizovao projekt pod nazivom “Jedan ples – jedan zalogaj – jedan osmijeh”.

Ovaj projekat imao je za cilj podizanje svijesti mladih o značaju fizičke aktivnosti i zdrave ishrane za mentalno zdravlje. U sklopu projekta, organizovane su obuke za 30 polaznika iz nutricionizma, psihološkog savjetovanja i škole plesa, pružajući im ne samo priliku za učenje plesnih koraka već i podsticaj za održavanje aktivnog i zdravog načina života.

Mladi su kroz ove aktivnosti dobili uvid u važnost očuvanja mentalnog zdravlja kroz redovno vježbanje i pravilnu ishranu. Jedan od elemenata projekta bila je i podrška prodavnicama zdrave hrane na području grada Prijedora. U cilju medijske promocije zdravih životnih navika, deset promotivnih tabli dodijeljeno je ovim prodavnicama. Ove table će služiti kao podsjetnik građanima da obrate pažnju na svoje prehrambene navike i da podrže lokale koji promovišu zdravu ishranu.

Završna ceremonija projekta održana je 27.01.2024. u Prijedoru.
Tom prilikom prisutnima se obratio Dalibor Ljuboja, projektni koordinator koji je izrazio zadovoljstvo i iskrenu zahvalnost mladim ljudima koji su se uključili u projekt i na taj način stekli vrijedna saznanja o značaju mentalnog zdravlja, važnosti zdrave ishrane i redovne fizičke aktivnosti. Aleksandar Došenović, predsjednik UG Humanitas istakao je važnost angažmana mladih ljudi u zajednici te naglasio kako njihova energija, kreativnost i predanost predstavljaju snagu koja podstiče pozitivne promjene.

Tokom ceremonije, prisutni su imali priliku da uživaju u prezentaciji plesnih performansi polaznika škole plesa, koji su demonstrirali vještine koje su stekli tokom obuke.

Takođe, prikazan je i inspirativan video materijal koji je dokumentovao cijeli proces rada u sklopu projekta, pružajući uvid u entuzijazam i trud koji su uloženi kako bi se postigli postavljeni ciljevi.

Video je dostupan na linku https://fb.watch/pR7TD673yS/

Projekat “Jedan ples – jedan zalogaj – jedan osmijeh” ne samo da je pružio konkretnu podršku
mladima u zajednici, već je i promovisao važnost brige o vlastitom zdravlju.

UG Humanitas, zajedno sa partnerima, nastaviće rad na sličnim inicijativama koje doprinose
boljem fizičkom i mentalnom stanju zajednice.